Náš svět se točí kolem vás  
       
Skip Navigation Links  
     
POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU  
     
      Společnost MOL Logistics (Czech) s. r. o. je spolehlivým poskytovatelem komplexních služeb v logistice a skladování. Působíme celosvětově v rámci koncernu MOL, přičemž využíváme i regionální zkušenosti našich zaměstnanců.  
      Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Těchto cílů lze dosáhnout zvyšováním úrovně námi poskytovaných služeb s orientací na individuální přístup k požadavkům našich zákazníků. Pravidelně analyzujeme a vyhodnocujeme spokojenost zákazníků, zajišťujeme plnění specifických skladovacích a přepravních podmínek s možností auditování ze strany zákazníků.  
     
  Vedení společnosti ve snaze naplnit požadavky zákazníků přijalo následující závazky:
• plnit smluvní, právní i technické požadavky, včetně požadavků v oblasti ochrany životního prostředí
• naplňovat očekávání zákazníků na základě průběžného vyhodnocování úrovně poskytovaných služeb, zahrnující i reporty dle požadavků zákazníka
• vycházet vstříc všem našim zákazníkům
• pravidelná kontrola podnikové ochrany životního prostředí a preventivní předcházení případným negativním environmentálním vlivům
• snižovat environmentální dopady naší činnosti využíváním dodavatelů splňujících přísné emisní limity, konsolidací zásilek, optimalizace a plánování přepravních tras i využíváním oběžných obalů
• orientovat se na kvalitní kvalifikované zaměstnance, podporovat jejich další odborné vzdělávání a zařadit se mezi vyhledávané zaměstnavatele v regionu
• neustále zlepšovat naši činnost a způsob jejího řízení
 
     
       Tato politika vyjadřuje závazky v oblasti kvality a ochrany životního prostředí jménem každého zaměstnance společnosti MOL Logistics (Czech) s. r. o.  
     
  V Plzni dne 10. 8. 2016  
     
Copyright 2017. MOL Logistics